UK | IRELAND  

STRONGA LTD
Email: info@stronga.co.uk
Tel: 0044 1992 519014
Fax: 0044 1992 519011
Stronga Ltd
Ashendene Farm
White Stubbs Lane, Bayford
Hertfordshire
SG13 8PZ
United Kingdom

EUROPE  

JSC STRONGA
Email: sales@stronga.lt
Tel: 00370 443 42587
Fax: 00370 443 42588
UAB Stronga
Serksnenai KM
Serksnenai sen
Mazeikiai raj.
LT-89366
Lithuania

Norway

Proff Maskin AS
Tel: +47 92 88 45 45
Pb 1063
1725 Sarpsborg